Armemästerskap MC 2023

Den 15 april genomförde Chefen för Livgardet på uppdrag av Arméchefen och med stöd från Rikshemvärnschefen armémästerskap mc på Livgardets övnings och skjutfält i Kungsängen. Det var närmare 20 år sedan det genomfördes en militär mästerskaps tävling i mc i den gamla tjänsteidrottens över 50-åriga historia. Tävlingen var ett samarrangemang mellan Livgardet,  Ledningsregementet, Försvarsmaktens Enduroklubb, FMCK Stockholm, Livgardets IK, Enköpings garnisons IF och Försvarets civila idrottsförening, FCIF.

Deltagarna kom från hela Försvarsmakten, alla försvarsgrenar och hemvärnet, både damer och herrar, anställda, kontraktsanställda och värnpliktiga. Alla tävlade tillsammans i tre olika maskinklasser. Klass A: mc258, klass B civil cross/enduro mc och klass C: Ordonnans/offroadmc. Det gick även att bara köra enduroprovet utan att kunna bli armémästare, den benämns som klass D, enduro. Förare oavsett klass med bäst placeringssiffra utifrån alla ingående moment utsågs till ARMÉMÄSTARE 2023.

Tävlingsmomenten startade 0930 med  teoriprov. Därefter genomfördes lägesangivning (MGRS), orientering, manöverprov, och tävlingen avslutades ca 1400 efter ett ca 80 minuter långt enduroprov. De stora ordonnans/offroadmotorcycklarna körde en GPS orientering istället för enduroprovet. Momenten syftade till att spegla de krav man kan ställa på en mc-ordonnans/förare i FM. Sammanfattande omdöme från tävlande och arrangörer var mycket gott. Banan, upplägget, val av geografisk plats och även vädret fick högsta betyg och arrangörerna ser fram mot att få genomföra detta även kommande år ”mellan CJSE/Viking och Arméns slutövningar.

Totalsegrare och ARMÈMÄSTARE 2023 blev Rasmus Håkansson, K3

Topp tre i respektive klass enligt nedan:

Klass A Mc258:

 1. Fanjunkare Mattias Roslund, Lv6
 2. Menig Petter Svensk, MR N Västernorrlandsgruppen
 3. Mikael Thyberg, 243. Hv-Komp LG
Pristagare klass A mc 258 AMMC-23

Klass B Cross/enduro:

 1. Rasmus Håkansson, K3
 2. Kapten Måns Dalén, T2
 3. Sergeant Dan Insulander, LedR
Pristagare klass B cross_enduro AMMC-23

Klass C Ordonnans/offroad:

 1. Vpl Viktor Skord, LedR
 2. Jochen Meidl-Ohlsson,  FMTS Markverkstad Öst
 3. Vpl Martin Jakobsson, LedR
Pristagare klass C ord_offroad AMMC-23

Klass D Enduro

 1. Felix Rothman, AKM LG
 2. Eddie Ohlsson, FMTS Besiktningsenhet Syd
 3. Fredrik Sandberg, FMTS Markverkstad Öst
Pristagare klass D enduro AMMC-23

——————————————————————————————————————–

Arme´mästerskap MC 2023

Hej, Vi kan inte utan stolthet vidarebefodra inbjudan till AM MC 2023. Tävlingen är öppen för alla inneliggande VPL, anställda, reservofficerare, krigsplacerade Hv-ordonanser (FMCK), anställda vid andra försvarsmyndigheter. 

Det ligger oerhört mycket arbete bakom detta projekt som startade för över ett år sedan. Att återinföra ett militärt mästerskap i mc (enduro) är av mycket strategisk vikt för vår fortsatta verksamhet. 

Ni som är anställda i FM eller andra försvarsmyndigheter har nu ett mycket viktigt uppdrag att sprida detta i  egen organisation. Till idrottsenheter, kompanier, skvadroner, flottiljer, enheter och kollegor. Så att maximalt antal inneliggande VPL, ordonnanser och andra kollegor deltar. 

Ni som inte är anställda eller VPL mm kommer kunna delta inom ramen för vårt KM/årsmöte som genomförs tillsammans med detta. Inbjudan till det kommer separat. 

Ni som inte vill köra är varmt välkomna som funktionärer då vi kommer behöva fler än vanligt. 

Banarbetet har redan påbörjats av våra medlemmar på LG och de garanterar en riktig stekarslinga.

Ett väl genomfört arrangemang bäddar för långvarig fortsättning av armémästarskapet och en vidare utveckling för mc åkning inom FM.

Nu hoppas vi att ni inom FM gör vad ni kan för detta.

Med vänlig hälsning,

Anders Rönning

Ordförande

 LG Inbjudan till Armémästerskap MC.docx

 Bilaga 1 – Armémästerskap MC.docx

Vid problem med att Facebook flödet inte visas. Töm webbläsarens cache minne