Lag KM

Bestämmelser för FME lag KM

 

uppdaterad 2021-02-21

1§ Lag KM ska förutom att kora bästa FME-lag genomföras för att skapa klubbgemenskap
och syfta till att vara rekryterande inom FM och för att marknadsföra endurosporten inom
FM. Målsättningen är att ha så många lag som möjligt med olika ambition.

2§ Lag KM genomförs vid Östra distriktets 6-timmars lag-enduro eftersom det är i östra
distriktet FME är registrerat och alla medlemmar formellt tillhör. Formatet medger att lagen
består av mellan 2-4 förare oavsett klass. För detaljer och aktuellt tävlings PM se
www.svenduro.se

3§ Lag sätts samman i prioritetsordning lokalt på regementen (OrgE), Staber,
Militärregioner, Försvarsgrenar, mm. Lag kan även sättas ihop utifrån geografisk anknytning
(ex Skövde, Eksjö, Norrland) ålder (ex Junior, Leftovers) eller damlag. Icke FM anställda kan
delta i mixlag eller rena civila lag. Inom ramen för FCIFs verksamhet ska inbjudan gå ut i
deras kanaler.

4§ Anmälan i valfri klass (elit, dam, junior, motion) så länge som förutsättningarna är
detsamma, resultat sammanräknas oberoende av klass.

5§ Medlemskap för FME krävs av alla deltagare ingående i lag KM, licens för FME ej krav.

6§ Innevarande värnpliktiga kan deltaga i enlighet med §3 och med undantag för §5. Dock
ska Svemos regler avs licens uppfyllas.

7§ Lagnamn ska vara: Försvarsmaktens EK + tilläggsnamn (ex Försvarsmaktens EK
Marinen) Vid val av namn ska FM värdegrund och gott omdöme spegla namnval.

8§ Lagen sätts upp självmant och anmäls av lagen själva på SVEMO TA. Mail till
fmekontakt@gmail.com av respektive lag ska ske med uppgift om lagnamn och deltagare.
Ersättning för lagavgift kan utgå enligt gällande budget och bestämmelser för återbetalning
av startavgifter.

9§ Klubben strävar efter gemensam serviceplats och samordning av tält och annan
depåutrustning.

10§ Resultatet ska publiceras på Facebook, hemsida och skrivs in i verksamhetsberättelsen
till årsmöte.

11§ Eventuell prisutdelning sker antingen på plats direkt efter tävling eller vid
nästkommande ordinarie KM/årsmöte.

____________________________________________________________________________________________________________

Lag KM 2021

Resultat lag-KM FME
1, Jan Eriksson, Lukas Rönning, Mikael Persson 11 varv
2, Lag Livgardet Per Friman, Felix Rothman, Johan Gillemyr
3, Lag ledr Dan Insulander, Henrik Åström, Rasmus Görl
4, Lag 40+, Anders Rönning, Leif Ernström, Olov Kesselmark, Fredric Leufstadius
 
Segrande lag i Lag KM 2021 
 
 

Lag KM 2022

Segrande lag blev Livgardet, följt av LedR. Outsiders fick tyvärr bryta efter en otäck krasch med en axel ur led och ambulans till Akademiska.
Grattis till Livgardet🏆 och krya på dig Jordan🤕!
 
Segrare i Lag KM 2022

Vid problem med att Facebook flödet inte visas. Töm webbläsarens cache minne