Klubbinfo

 


Försvarsmaktens Enduroklubb (FME)
Välkommen till FM enduroklubb och en trevlig och framgångsrik karriär som utövare inom
Enduro sporten.
  
Historik
Efter andra världskrigets slut tog motorsporten fart, civilt och militärt. Som ”kronan på
verket” önskade de militära förbanden att SMI (Sveriges Militära Idrottsförbund) skulle
ordna militära mästerskap. En motorkommitté startades under överstelöjtnant V. Swedborgs
ledning, adjungerad ledamot var Arméns Motorskolas chef kapten Dag Nordenskjöld. Detta
ledde till att SMI VU den 10 oktober 1952 beslöt att motortävlingar skulle vara med i SMI´s
program.
Redan 1954 etablerades ett utbyte med brittiska armén som innebar att en årlig landskamp
utkämpades innehållande soldat kunskaper som trial (precision), orientering (karta) och
materialkunskap (vård och teknik) samt senare även enduro (uthållighet).
  
Klubben bildades den 10 juni 1971 under namnet Sveriges Militära Idrottsförbunds Motor
Klubb (SMI MK) med syftet att samla, främst officerare som tävlade i enduro, i en och
samma motorklubb. Sportens namn var på den tiden tillförlitlighet men bytte namn till det
mer internationella enduro under 1980-talet.   Under 2000 talet bytte SMI MK namn till
Försvarsmaktens enduroklubb (FME).
 
Verksamheten idag
FME sysslar med enduro och vänder sig i första hand till anställda, tidigare anställda,
veteraner och anhöriga eller andra som har en anknytning till Försvarsmakten. Även helt
civila utan anknytning till FM är välkomna som medlemmar i FME. Tidigare ingick även
”tjänsteidrotten” MC (enduro + orientering + trial + materielkunskap) och verksamheten
inom Försvarsmakten var omfattande med Militärmästerskap/Försvarsmaktsmästerskap både
sommartid och vintertid. Årligen genomfördes ett tävlingsutbytet med brittiska
Försvarsmakten, öppet endast för officerare (OF/OR), såväl under vinterförhållande, med
skidor, som under sommaren. Nu för tiden sker huvuddelen av verksamheten ideellt och vi
genomför ett antal träningsläger och ett individuellt klubbmästerskap och ett klubbmästerskap
för lag varje år.
  
För att finansiera klubbens verksamhet arrangerar FME tillsammans med Linköpings MS en
av landets absolut största endurotävlingar, Stångebroslaget, där medlemmarnas deltagande
som funktionär är uppskattat och en förutsättning för tävlingens genomförande.      
  
  
Tävling  
För att få tävla i sporten krävs en giltig endurolicens, denna utfärdar SVEMO efter ansökan.
Licensansökan skall godkännas av klubben och handläggs av styrelsen.  
Övrig tävlingsinformation, regler m.m  finns på www.svemo.se

Slutord 
FME har ett gott rykte inom endurosporten, och det åligger varje medlem att bevara detta. Vi
ska också verka för att informera om endurosporten och rekrytera utövare ibland soldater och
civil anställd personal. Det är vår övertygelse att endurosporten har en framträdande plats
även i den nya försvarsmakten.  
  
Välkommen till FM Enduroklubb!

Vid problem med att Facebook flödet inte visas. Töm webbläsarens cache minne